www.vistaprintdeals.com where can i buy photoshop cc for apple mac read more
cheap license autocad lt 2012 pop over here 3ds max 2017 student license
Szkolenie

Szkolenie na patent żeglarza jachtowego


Klub Żeglarski Zagłębie organizuje wiosenną edycję kursu na stopień żeglarza jachtowego, który zostanie zakończony egzaminem. Szkolenie odbędzie się w trybie zajęć sobotnio-niedzielnych teoretycznych i praktycznych na terenie ośrodka klubu w Przeczycach.

 

Spotkanie organizacyjne: 29.03.2017 r. godz. 18.00 w siedzibie Klubu (ul. Rzeźnicza 12)

Zajęcia teoretyczne: 05.04. 2017 r.

Zajęcia praktyczne (manewrowanie jachtem żaglowym): 22.04.2017 r. -  zbiórka o godzinie 0900 na terenie ośrodka nad jeziorem Przeczyckim.

Egzamin teoretyczny i praktyczny: 11.06.2017 r. godz. 09.00

 

Opłaty (Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U z 2013 r.,poz. 460 )w § 22. 1. , określa się następujący cennik opłat za przeprowadzanie egzaminów żeglarskich i wydawanie patentów żeglarskich (w tym wtórników):

Opłata za udział w kursie (zajęcia teoretyczne i praktyczne) 700 zł

Opłata za egzamin (ustalana przez PZŻ) 250 zł (ze zniżką 50% - 125 zł)*

Opłata za patent (ustalana przez PZŻ) 50 zł (ze zniżką 50% - 25 zł)*


* 50% zniżki przysługują młodzieży uczącej się do 26 roku życia. Konieczne jest okazanie ważnej legitymacji.

 

Uprawnienia żeglarza jachtowego

Żeglarz jachtowy uprawniony jest do:

Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych

Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej.

Za prowadzenie jachtów pod nadzorem uważa się żeglugę w porze dziennej na akwenie, na którym prowadzona jest ciągła obserwacja, przy zapewnieniu możliwości podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprzętu ratunkowego i wyposażenia technicznego. Osoba prowadząca nadzór musi być pełnoletnia i posiadać patent żeglarza jachtowego lub wyższy.