Szkolenie

Szkolenie na patent żeglarza jachtowego


Klub Żeglarski Zagłębie organizuje wiosenną edycję kursu na stopień żeglarza jachtowego, który zostanie zakończony egzaminem. Szkolenie odbędzie się w trybie zajęć sobotnio-niedzielnych teoretycznych i praktycznych na terenie ośrodka klubu w Przeczycach.

 

Spotkanie organizacyjne: 03.04.2019 r. godz. 18.00 w siedzibie Klubu (ul. Rzeźnicza 12)

Zajęcia teoretyczne: od 10.04.2019 r

Zajęcia praktyczne (manewrowanie jachtem żaglowym): od 27.04.2019 r. -  zbiórka o godzinie 0900 na terenie ośrodka nad jeziorem Przeczyckim.

Egzamin teoretyczny i praktyczny: 15.06.2019 r. godz. 09.00

 

Opłata za udział w kursie (zajęcia teoretyczne i praktyczne) 850 zł + opłaty egzaminacyjne (poniżej)

Opłaty (Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U z 2013 r.,poz. 460) w § 22. 1., określa się następujący cennik opłat za przeprowadzanie egzaminów żeglarskich i wydawanie patentów żeglarskich (w tym wtórników):

Opłata za egzamin (ustalana przez PZŻ) 250 zł (ze zniżką 50% - 125 zł)*

Opłata za patent (ustalana przez PZŻ) 50 zł (ze zniżką 50% - 25 zł)*


* 50% zniżki przysługują młodzieży uczącej się do 26 roku życia. Konieczne jest okazanie ważnej legitymacji.

 

Uprawnienia żeglarza jachtowego

Żeglarz jachtowy uprawniony jest do:

Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych

Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej.

Za prowadzenie jachtów pod nadzorem uważa się żeglugę w porze dziennej na akwenie, na którym prowadzona jest ciągła obserwacja, przy zapewnieniu możliwości podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprzętu ratunkowego i wyposażenia technicznego. Osoba prowadząca nadzór musi być pełnoletnia i posiadać patent żeglarza jachtowego lub wyższy.