File /var/www/kzzaglebie.pl/images/stories/boncko9d9d9f6610cba5cb57bade66c43f2217.rss creation errorFile /var/www/kzzaglebie.pl/images/stories/bonckofa58c2540cfe1eab4f68479213b2b94c.rss creation errorFile /var/www/kzzaglebie.pl/images/stories/boncko42083acf133e50d9c78879a6e0e47a16.rss creation errorFile /var/www/kzzaglebie.pl/images/stories/bonckodc109b711933110a9a269bc238b37cee.rss creation errorFile /var/www/kzzaglebie.pl/images/stories/boncko8e52b6cd0357867f4e53e99a7dee2a5b.rss creation errorFile /var/www/kzzaglebie.pl/images/stories/bonckob84219b960a29d43dd9a7a8a0af9ec5b.rss creation errorFile /var/www/kzzaglebie.pl/images/stories/boncko57db601c9ed8e9adaf0d94d262f4e377.rss creation errorFile /var/www/kzzaglebie.pl/images/stories/boncko7b512b56c4d3f2ef60b33c1b7f0a5a2c.rss creation errorFile /var/www/kzzaglebie.pl/images/stories/boncko26bfa26e0f7288dbe79345ac4a35b449.rss creation errorFile /var/www/kzzaglebie.pl/images/stories/boncko04de3734734650de4cd9b99014bac951.rss creation errorFile /var/www/kzzaglebie.pl/images/stories/bonckoa8a15df7069459f2622e9a4a3607d1f9.rss creation errorFile /var/www/kzzaglebie.pl/images/stories/boncko6599ee17cd470147d92295cffbbe0e44.rss creation errorFile /var/www/kzzaglebie.pl/images/stories/boncko35c5ff69712bb05dcb382de3c586cab5.rss creation errorFile /var/www/kzzaglebie.pl/images/stories/boncko5acfef9e31bdf4213d0b2ece4de74e2b.rss creation errorFile /var/www/kzzaglebie.pl/images/stories/bonckoc398b08f24ff38ba77c138ff551eff8c.rss creation errorFile /var/www/kzzaglebie.pl/images/stories/boncko96805e5cc14ddcbf72c64afa7f0f7552.rss creation error
Węzły

Dobry węzeł powinien być mocny i trwały. Gdy zawiążemy go niedbale lub nieprawidłowo w krytycznym momencie da znać o sobie prawo Murphy'ego, które odniesione do "supełków" brzmi: "Węzeł rozwiąże się zawsze wtedy,gdy nie powinien się rozwiązać."

Poniżej prezentujemy popularne węzły żeglarskie oraz sposób ich wiązania.

Klikając na miniaturę zobaczysz poszczególne etapy wiązania węzła

Życzymy miłej nauki :)


1. Zwykły - Zgrubienie liny jako zabezpieczenie przed wyszorowaniem z bloku lub kipy. Niezaciśnięty wężeł jest pozycją wyjściową do wiązania szeregu innych węzłów jak: związ wantowy, węzeł kotwiczny, pętla... Przy dużym obciążeniu silnie się zaciska.

Click to Open


2. Ósemka - Podobnie jak węzeł zwykły służy jako zgrubienie liny zabezpieczające przed wyszorowaniem się liny z bloku lub kipy. Węzeł ten stosuje się zwłaszcza na końcach szotów po ich przeszorowaniu przez kipę.
Click to Open


3. Kluczka - Służy do wiązania kotwic, sond, ciężarków rzutkowych, może także pełnić funkcję prowizowycznej pętli na cumie. Uwaga! Węzeł ten pod obciążeniem silnie się zaciska.
Click to Open


4. Płaski - Znajduje zastosowanie przy łączeniu dwóch lin o zbliżonych średnicach. Nie należy go stosować przy silnym obciążeniu, gdyż zaciska się i jest trudny do rozwiązania. Niszczy także linę.
Nie należy łączyć tym węzłem lin o różnych grubościach i różnej elastyczności, ponieważ koniec liny cieńszej (lub bardziej miękkiej) może pod obciążeniem wysunąć się z węzła.
Click to Open


5. Prosty niezabezpieczony - Węzeł ten służy do łączenia końców dwóch lin o różnych grubościach i konstrukcji biezbyt obciążonych.
Click to Open


6. Refowy - Węzeł stosowany do łączenia dwóch lin o zbliżonych średnicach w przypadku potrzeby szybkiego zwolnienia. Typowe zastosowanie znajduje przy wiązaniu refsejzingów w czasie refowania żagli.
Węzęł ten wiąże się podobnie jak płaski, z tym, że jeden koniec liny przeciąga się przez pętlę podwójnie.
Węzła tego nie należy stosować przy wiązaniu lin narażonych na szarpanie.
Click to Open


7. Szotowy - Węzeł znajduje zastosowanie do połączenia końca liny z uchem - np. wiązanie szota do rogu szotowego żagla. Jest łatwy w rozwiązywaniu. Nie należy go stosować przy linach o gładkich śliskich powierzchniach oraz mocno obciążonych, narażonych na szarpanie.
Click to Open


8. Bramszotowy - Węzeł służy do łączenia dwóch lin lub liny z kauszą. Jest bardziej pewny w pracy od węzła szotowego, może przenosić większe obciążenia. Jest odporny na szarpanie.
Click to Open


9. Flagowy - Węzeł służy do łączenia dwóch lin lub liny z kauszą. Jest latwy do wiązania a dzięki pozostawionej pętelce błyskawiczny w rozwiązaniu. Wystarczy pociągnąć odpowiednio mocno za wolny koniec liny, by węzeł całkowicie się rozwiązał.
Click to Open


10. Flagowy podwójny - Zastosowanie węzła jak wyżej. Używany jest, gdy lina wiązana jest mniejszej średnicy od liny lub oczka, z którym robione jest połączenie.
Click to Open


11. Rożkowy - Znajduje zastosowanie przy klarowaniu fałów żagli. Po odłączeniu fału żagla koniec fału zakończony kauszą należy wsunąć w przygotowaną część węzła. Luźny koniec należy wybrać i obłożyć na knadze.
Click to Open


12. Związ wantowy - Służy do łączenia dwóch lin o różnych średnicach. Wytrzymuje duże obciążenie. Węzeł można stosować do awaryjnej naprawy zerwanej wanty przy pomocy dodatkowego kawałka stalowej liny (tzw. stalówki). Węzła tego nie należy stosować na stałe.
Click to Open


13. Wyblinka - Używany jest do zawiązywana linki na linie lub przedmiocie o większej średnicy lub obwodzie. Typowe zastosowanie to wiązanie wyblinek (linowych szczebli) na wantach. Węzeł ten mocno trzyma, lecz po obciążeniu i namoknięciu bardzo trudno się rozwiązuje. Pracując na szarpanie przeciera linę. Z wymienionych względów NIE NALEŻY GO UŻYWAĆ DO CUMOWANIA.
Click to Open


14. Wyblinka 2
Click to Open


15. Ratowniczy - Umiejętność sprawnego wiązania na sobie tego węzła obowiązuje każdego żeglarza. Służy do zabezpieczania człowieka w trudnych warunkach pracy na pokładzie, za burtą lub na wysokości. Pętla tego węzła nie zaciska się nawet przy dużym obciążeniu.
Przy wiązaniu tego węzła na sobie należy uważać, aby przy robieniu pętli (zdjęcie 3 i 4) oraz przy przekładaniu końca liny (zdjęcie 5 i 6) cała dłoń nie znalazła się w pętli, ponieważ w razie nagłego obciążenia liny (szarpnięcia) grozi zaciśnięcie pętli na przegubie dłoni i jej unieruchomienie.
W związku z tym należy ćwiczyć wiązanie tego węzła jedynie palcami.
Click to Open


16. Ratowniczy jako pętla na linie - Służy jako pętla cumownicza. Łatwy w rozwiązywaniu.
Click to Open