Instruktorzy

  Daniel Aniołek, sternik jachtowy, młodszy instruktor żeglarstwa, sternik motorowodny. Hobby: żeglarstwo, samochody, jazda na nartach.
 

Piotr Ćwikliński, uhonorowany odznaką "Zasłużony dla żeglarstwa śląskiego", jachtowy sternik morski, instruktor żeglarstwa, starszy sternik motorowodny, operator SRC, płetwonurek CMAS. Członek Żeglarskiego Klubu Morskiego w Katowicach. Hobby: żeglarstwo, nurkowanie, jazda na snowboardzie, łyżwy.

  Jacek Mitka, naprawdę ma na imię Zygmunt. Do dziś nikt w Klubie nie wie dlaczego Jacek nie używa swojego prawdziwego imienia. Kapitan jachtowy, uhonorowany odznaką "Zasłużony dla żeglarstwa śląskiego", instruktor żeglarstwa, członek Żeglarskiego Klubu Morskiego w Katowicach. Nigdy nie rozstaje się ze swoją fajką. Hobby: żeglarstwo, brydż, szanty.
  Paweł Pełka, komandor Klubu, uhonorowany odznaką "Zasłużony dla żeglarstwa śląskiego", Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego na wszelkich kursach, strernik jachtowy, instruktor sportu w dziedzinie  żeglarstwo, starszy sternik motorowodny. Hobby: żeglarstwo, jazda na nartach.
  Łukasz "Kot" Płatkowski, sternik jachtowy, instruktor żeglarstwa. Hobby: żeglarstwo, śpiewanie, inwestycje na rynku finansowym instrumentów pochodnych.
  Piotr "Profesor" Rejman, wicekomandor ds. technicznych, uhonorowany odznaką "Zasłużony dla żeglarstwa śląskiego", żeglarz jachtowy, instruktor sportu w dziedzinie  żeglarstwo, starszy sternik motorowodny, nie do zagięcia jeśli chodzi o wszelakie węzły żeglarskie. Hobby: żeglarstwo, mechatronika, browarnictwo.